Gældende regler for sæsonpladser

Camping sæson starter d. 1. marts og slutter 20. oktober.

Højsæson starter d.26 juni til d. 11. august

For sæsonpladser gælder følgende:

I camping sæson og højsæson kan campingvogne placeres på alle campingpladsens enheder. Det skal bemærkes at 50% af enhedspladserne skal være tilgængelige for kortidscampering i højsæson.

 

Vinteropbevaring:

Campingvognen skal flyttes til vinteropbevaringspladserne og placeres så de ikke kan benyttes til ophold.

Facebook Twitter Google+ Pinterest