Gældende regler for sæsonpladser

Camping sæson starter d. 1. marts og slutter 31. oktober.

Højsæson starter d.20 juni til d. 10. august

Vintersæson starter d. 1 november til d. 28. februar

For sæsonpladser gælder følgende:

I camping sæson og højsæson kan campingvogne placeres på alle campingpladsens enheder. Det skal bemærkes at 50% af enhedspladserne skal være tilgængelige for kortidscampering i højsæson.

I vintersæson skal campingvogne flyttes til dertil anviste pladser. I denne periode må den enkelte campingvogn på campingpladsen alene benyttes til kortvarige ophold, weekends m.v. Ved kortvarige ophold forstås ophold, der sammenlagt højst må udgørei alt 15 hverdage i perioden. Hertil kommer weekender og helligdage.

Vinteropbevaring:

Campingvognen skal flyttes til vinteropbevaringspladserne og placeres så de ikke kan benyttes til ophold.

Facebook Twitter Google+ Pinterest